NEUTR-ON is een nieuwe vakbond, actief vanaf 01 september 2005.

NEUTR-ON is een neutrale vakbond.
Dat wil zeggen dat wij niet tot een politieke partij behoren, noch tot één van haar zuilen.
NEUTR-ON staat open voor iedereen en vraagt niet naar uw politieke, religieuze of filosofische overtuiging.
Daardoor kunnen wij onafhankelijk van partijpolitiek onze leden helpen.
Wij laten ons leiden door
De Rechten van de Mens

NEUTR-ON is er voor alle sectoren.

Op 01 september 2005 zijn wij gestart met een onderwijsvakbond.
Die steunt zowel het onderwijspersoneel als de ouders en leerlingen.

Vanaf 15 september 2005 zijn wij ook gestart met de andere beroepssectoren, de bedienden en de overheidssector, zodat we kunnen groeien tot een volwaardige vakbond.

NEUTR-ON is opgericht omdat wij tal van signalen ontvangen dat sommige traditionele vakbonden hun leden nauwelijks helpen bij hun statutaire en juridische rechten.
Die vakbonden hebben als het ware een monopoliepositie, waardoor ze de individuele rechten van hun leden verwaarlozen.

NEUTR-ON biedt alle leden juridische bijstand aan die in het lidgeld is inbegrepen.

Iedereen is hartelijk welkom bij NEUTR-ON.