Vanaf 01 september 2015 begint Neutr-On het elfde werkjaar.

September is traditioneel onze promotiemaand voor nieuwe leden.

Wie lid wordt, voor een jaar, vanaf 1 september 2015, blijft lid tot 01 januari 2017.

Het voordeel voor het nieuwe lid is dus 4 maanden gratis lidmaatschap. Vanaf 1 oktober 3 maanden, vanaf 1 november 2 maanden, enz.

Deze promotieactie is alleen geldig als u lid wordt voor een volledig jaar, of twee jaar, en ze eindigt eind december 2015.

Zoals u weet proberen wij al jaren de bijdrage zo minimaal mogelijk te houden.

Neutr-On is dan ook de goedkoopste vakbond van het land en veel goedkoper dan de andere vakbonden.

Door de gelijkschakeling van het arbeiders- en bediendenstatuut betalen ALLE leden dezelfde bijdrage (behalve kaderleden, directeurs, e.d.).

De betalingswijzen zijn als volgt. Er zijn drie mogelijkheden:

•    Ofwel betaalt u 120 euro voor 2 jaar. De vakbondspremie van het eerste jaar dient dan als lidgeld van het tweede jaar.

•    Of u betaalt 65 euro per jaar. Hier is de vakbondspremie ook al afgetrokken. (Wat administratief minder werk meebrengt.)

•    Of u betaalt maandelijks met een doorlopende opdracht 6 euro per maand. Ook hier is de vakbondspremie er al afgetrokken,

•    Kaderleden, directeurs, e.d. betalen 100 euro per jaar of 9 euro per maand. (Hier is de vakbondspremie ook al afgetrokken)

 

Nieuwe leden kunnen zich inschrijven via het inschrijvingsformulier op de site. Vul ook het formulier “doorlopende opdracht” in en geef het aan uw bank of regel die opdracht via PC-banking.

 (* Deze actie geldt niet voor nieuwe leden die werkloos zijn, gepensioneerd of nog studeren.)

Studenten of gepensioneerden betalen 25 euro per jaar.

Betaal per overschrijving op rekeningnummer 001-2358832-62,

met vermelding: lidgeld Neutr-On / Vakbond.

Inschrijven kan  via het formulier hieronder:

 

Het ideale moment om familie, vrienden, collega’s en kennissen lid te maken!

 

Uw gegevens