Omdat wij tal van signalen ontvangen dat de traditionele vakbonden
hun leden nauwelijks helpen bij hun statutaire en juridische rechten
biedt Neutr-On al onze leden juridische bijstand aan die bij het lidgeld is inbegrepen.

Hoe werkt het?

1. In de eerste plaats zal Neutr-On aan U vragen uw probleem kort en bondig, maar duidelijk, te omschrijven.

2. Neutr-On onderzoekt uw probleem en geeft U een duidelijk en schriftelijk antwoord.

3. Indien nodig probeert Neutr-On het probleem op te lossen of neemt contact met school of inrichtende macht.

4. Blijven de problemen duren worden verdere stappen ondernomen, zelfs gerechtelijk.

Waar heb u recht op?

Duidelijke afspraken maken goede vrienden!

1. GRATIS bemiddeling bij de school, scholengroep, inrichtende macht, bedrijf of instelling.
2. GRATIS bemiddeling via uw arbeidsgeneesheer.
3. GRATIS bemiddeling via de interne preventieadviseur.
4. GRATIS bemiddeling via de externe preventieadviseur.
5. GRATIS juridisch advies.
6. GRATIS schriftelijke tussenkomst door een advocaat.
7. GRATIS juridisch onderzoek door een advocaat.
8. Tussenkomst bij rechtsprocedures door een advocaat.

Algemene voorwaarden

Neutr-On probeert eerst zelf te bemiddelen.
Indien er geen oplossing gevonden wordt zal de procedure gevolgd worden zoals hierboven is weergegeven.

De juridische bijstand gaat in als aan alle polisvoorwaarden en aan alle voorwaarden van een regelmatig lidmaatschap bij Neutr-On zijn voldaan, zoals daar zijn:
- voor punten 1-5, het lidgeld volledig en tijdig betaald hebben
- voor punt 6, sedert minstens 4 maanden lid zijn van Neutr-On
- voor punt 7, lid zijn sedert tenminste 6 maanden
- voor punt 8, lid zijn sedert tenminste 12 maanden

Het geschil moet dateren van na de datum dat de wachtperiode van het lidmaatschap is bereikt.
U ontvangt in ieder geval een bericht van onze voorwaarden.

EXTRA PROMOTIE


1.

Leden van andere vakbonden die nu overstappen
naar Neutr-On hoeven geen wachtperiode te doorlopen zoals genoemd in punten 1-6 van onze algemene voorwaarden.