Neutr-On / onderwijs

Neutr-On / onderwijs komt op voor de individuele belangen en ontplooiingskansen van alle personeel in het onderwijs.
De onderlinge solidariteit en de sociale bewogenheid van de leden maken de democratische werking mogelijk.
Als neutrale vakorganisatie, willen we op alles kunnen inspelen wat aan de belangen van het onderwijspersoneel, de kwaliteit van het onderwijs en de sociale verworvenheden raakt.
Onze fundamentele waarden - eerlijkheid, solidariteit, openheid, zekerheid en sociale rechtvaardigheid - zijn richtinggevend voor onze standpunten over ontwikkelingen in het onderwijs en de samenleving.
Hierbij laten wij ons leiden door de Europese gedachte en de "Rechten van de Mens".
Neutr-On is opgericht omdat wij tal van signalen ontvangen dat de traditionele vakbonden hun leden nauwelijks helpen bij hun statutaire en juridische rechten.
Daardoor worden de individuele rechten van hun leden verwaarloosd.

Momenteel focussen wij ons in de eerste plaats op het onderwijs, zowel voor onderwijspersoneel als voor ouders.
Maar het is de bedoeling dat wij zo vlug mogelijk ook voor de andere beroepssectoren, de bedienden en de overheidssector een volwaardige vakbond worden.

Neutr-On heeft ook een afdeling die de belangen van leerlingen, studenten en ouders verdedigt.
Wij denken hierbij aan alle soorten bemiddeling bij de school i.v.m.:
- pesten van leerlingen
- grensoverschrijdend gedrag
- machtsmisbruik
- klachten bij beoordelingen
- rapport- of attestgeschillen
- enz

----------------------------------------------------

Neutr-On / alle sectoren

Vanaf 15 september 2005 zijn wij ook actief voor de andere beroepssectoren, de bedienden en de overheidssector.

Neutr-On / alle sectoren komt op voor de individuele belangen en ontplooiingskansen van alle personeel in alle sectoren.
De onderlinge solidariteit en de sociale bewogenheid van de leden maken de democratische werking mogelijk.
Als neutrale vakorganisatie, willen we op alles kunnen inspelen wat aan de belangen van het personeel en de sociale verworvenheden raakt.
Onze fundamentele waarden - eerlijkheid, solidariteit, openheid, zekerheid en sociale rechtvaardigheid - zijn richtinggevend voor onze standpunten over ontwikkelingen in de samenleving.
Hierbij laten wij ons leiden door de Europese gedachte en de "Rechten van de Mens".
Neutr-On is opgericht omdat wij tal van signalen ontvangen dat de traditionele vakbonden hun leden nauwelijks helpen bij hun statutaire en juridische rechten.
Daardoor worden de individuele rechten van hun leden verwaarloosd.